Gatunki – BI 12/1,3

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: beton izolacyjny
Gatunek: BI 12/1,3
Parametry Jednostka BI 12/1,3 BI 12/1,3
Sposób przygotowania odlew natrysk
Temperatura pracy, max oC 1200 1200
Wytrzymałość na ściskanie:

  • Po wysuszeniu w 105oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa

 

12,0
7,5

 

14,0
8,0

Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 1,3 1,35
Przewodność w temperaturze:

  • 300 ºC
  • 600 ºC
  • 800 ºC
  • 1000 ºC
W/mK

 

0,32
0,35
0,40
0,52

 

0,33
0,36
0,42
0,54

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.