Kadra

Zarząd

Prezes Zarządu – Janusz Bira
e-mail: janusz.bira@ozmo.com.pl
tel. +412494300
fax +412494318
Wiceprezes Zarządu – Dariusz Załocha
e-mail: dariusz.zalocha@ozmo.com.pl
tel. +412494304
fax +412494350
Wiceprezes – Dyrektor ds. Produkcji – Lucyna Oleniacz – Mazur
e-mail: lucyna.oleniacz.mazur@ozmo.com.pl
tel. +412494300
fax +412494318

Dział Sprzedaży i Marketingu

Dyrektor ds. Handlu – Mariusz Piotrowski
e-mail: mariusz.piotrowski@ozmo.com.pl
tel. +412494300
fax +412494350
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu – Anna Szumlak
e-mail: anna.szumlak@ozmo.com.pl
tel. +412494304, +412494310
fax +412494350
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu – Maria Banasiewicz
e-mail: maria.banasiewicz@ozmo.com.pl
tel. +412494305
fax +412494350

Dział Zaopatrzenia i Transportu

Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu – Renata Wójcik
e-mail: renata.wojcik@ozmo.com.pl
tel. +412494324
fax +412494318
Specjalista ds. zaopatrzenia – Ewelina Lao
a-mail: ewelina.lao@ozmo.com.pl
tel. +412494324
fax +412494318

Dział Płac i Spraw Pracowniczych

Specjalista ds. Spraw Pracowniczych – Barbara Skrońska
e-mail: barbara.skronska@ozmo.com.pl
tel. +412494333
fax +412494318