O firmie

Historia „TABEX-OZMO” Sp. z o.o. jest związana z rozwojem przemysłu hutniczego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, które zapisało się jako ważny ośrodek staropolskiego zagłębia przemysłowego. Na potrzeby ostrowieckiej huty w 1895 roku powstały Zakłady Ostrowieckie produkujące materiały ogniotrwałe, które po II Wojnie Światowej przyjęły nazwę „Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych”. W miarę rozwoju przemysłowego kraju wzrastało zapotrzebowanie na wyroby ogniotrwałe, co spowodowało rozbudowę zakładu, unowocześnienie linii produkcyjnych, poszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów.

Firma „TABEX-OZMO” Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2001 roku, kontynuując ponad 100-letnią tradycję Ostrowieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych. W kwietniu 2002 Spółka wprowadziła System Zarządzania Jakością, który został zweryfikowany i pozytywnie oceniony przez niezależną jednostkę certyfikacyjną DET NORSKE VERITAS POLSKA na zgodność z normą ISO 9001:2000. W wyniku procesu certyfikacji „TABEX-OZMO” Sp. z o.o. uzyskała Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie „Produkcja wyrobów ogniotrwałych”.

Po sprywatyzowaniu i przejęciu przez polski kapitał, spółka wciąż rozszerza gamę swoich wyrobów, unowocześnia linie technologiczne i park maszynowy, wprowadza nowe technologie oraz dostosowuje produkcję do najnowszych trendów rynku i wymagań klientów.

Zapraszamy do współpracy