Polityka bezpieczeństwa

Strona internetowa ozmo.com.pl używa pliki „cookies” (tzw. ciasteczka).

Pliki „cookies” są to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerze, laptopie) przeznaczone do korzystania ze strony internetowej.

Pliki „cookies” potrafią rozpoznać urządzenie końcowe użytkownika oraz wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, nie zawierają danych osobowych.

Strona internetowa ozmo.com.pl korzysta z pliki „cookies”: sesyjnych i statystycznych.

Standardowo przeglądarki internetowe (oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych) domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Informujemy, że możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki internetowej zastosuj się do informacji o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” w jej ustawieniach. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpływać na funkcjonalności strony internetowej.

Szanowni Państwo,

ochrona danych osobowych jest bardzo ważnym aspektem działalności naszej spółki. Informujemy,  że administratorem Państwa danych osobowych są „Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Sandomierskiej 112.

Dane osobowe naszych Klientów, Kontrahentów oraz innych osób podejmujących współpracę z naszą firmą są przetwarzane wyłącznie w celach służących realizacji umów, świadczenia usług i innych uzasadnionych interesach wynikających z przepisów prawa.

Jeżeli składają Państwo aplikację o pracę, dane osobowe podane w ramach procesu rekrutacji są przetwarzane wyłącznie w celu zatrudnienia. Wszystkie udostępnione nam dane są usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji lub po zakończeniu celu przetwarzania, o ile udzielono stosownej zgody w tym zakresie.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych są:

  • zawierane umowy,
  • wyrażone zgody,
  • dopełnienie ciążących na nas prawnych obowiązków,
  • inne prawnie uzasadnione interesy.

Państwa dane służą wyłącznie celowi, w którym zostały przekazane, jeżeli są udostępniane, to wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa lub innym w celu realizacji umowy, zlecenia lub innych powinności (np. przewoźnikowi, podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne,  bankowi – w przypadku realizacji płatności drogą internetową).

W ramach prowadzonego przez nas sklepu internetowego istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, adres/siedziba, NIP, nr telefonu, e-mail). Ujawnienie przez Państwa tych informacji jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do zalogowania i złożenia zamówienia. Państwa dane mogą posłużyć celowi marketingowemu jedynie wówczas, gdy wyrażą Państwo na to dodatkową zgodę.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania/uzupełnienia danych,
  • usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”),
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • do wniesienia sprzeciwu.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie naszej spółki,  wypełniając stosowny wniosek. Na złożone wnioski odpowiemy pisemnie w ciągu 30 dni. Bliższych informacji w tym zakresie można uzyskać pod numerem tel. 41 2494300 lub kierując zapytanie na adres  e-mail: sekretariat@ozmo.com.pl