Gatunki – B

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: B
Parametry Jednostka Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  1,9 PN-EN 993-1
Porowatość otwarta %  22 PN-EN 993-1
Wytrzymałość na ściskanie MPa  15 PN-EN 993-5
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC  1300 PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła sP  171 PN-EN 993-12

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

 

32

3,0

PN-EN ISO 12677

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.