Gatunki – LPT4

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby perlitowe
Gatunek: LPT4
Parametry Jednostka Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 0,47 PN-EN 1094-4:1998
Wytrzymałość na ściskanie MPa 1,2 PN-EN ISO 8895:2007
Przewodność cieplna w temperaturze:

  • 50oC
  • 300oC
  • 600oC
  • 800oC
W/mK 0,10
0,14
0,16
PN-EN 993-15:2006
Temperatura stosowania, max oC 800

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.