Gatunki – CP

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: CP
Parametry Jednostka Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  2,0 PN-EN 993-1:1998
Porowatość otwarta %  20 PN-EN 993-1:1998
Wytrzymałość na ściskanie MPa  35 PN-EN 993-5:2001
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC  1300 PN-69/H-04178
 Ogniotrwałość zwykła sP  167 PN-EN-993-12:2000

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.