Kształtki sklepienia – proste

Opis

Symbol Wymiary [mm] Objetość
[dm3]
a r
 2 WS  250  80 5,0
 3 WS  300  80  6,2
 4 WS  350  80  7,0
 5 WS  400 80  8,0

 

POWRÓT