Gatunki – LPT6

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby perlitowe
Gatunek: LPT6
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 0,7 0,65 PN-EN 1094-4
Wytrzymałość na ściskanie MPa 1,5 2,0 PN-EN ISO 8895
Przewodność cieplna w temperaturze:

  • 50oC
  • 300oC
  • 600oC
  • 800oC
W/mK0,18
0,22
0,24
PN-EN 993-15
Temperatura stosowania, max oC 900

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.