Gatunki – L8T

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby izolacyjne
Gatunek: L8T
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 1,0 0,9 PN-EN 1094-4
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa 3 4 PN-EN ISO 8895
Przewodność cieplna w temperaturze:

  • 300oC
  • 600oC
  • 800oC
  • 1000oC
W/mK


0,28
0,32
0,33
0,37
PN-EN 993-15
Skurczliwość wtórna liniowa w temperaturze 1200 oC,max % -1 PN-EN 1094-6
Temperatura stosowania, max oC 1260

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.