Gatunki – L6T

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby izolacyjne wypalane
Gatunek: L6T
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 0,8 0,7 PN-EN 1094-4
Wytrzymałość na ściskanie MPa 2,0 3,0 PN-EN ISO 8895
Przewodność cieplna w temperaturze::

  • 600oC
  • 800oC
  • 1200oC
W/mK

0,28
0,30
0,38
PN-EN 993-15
Skurczliwość wtórna liniowa w temperaturze 1260 °C, max % -0,8 PN-EN 1094-6
Temperatura stosowania, max oC 1200

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.