Gatunki – L13T

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby izolacyjne
Gatunek: L13T
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 1,5 1,4 PN-EN 1094-4
Wytrzymałość na ściskanie MPa 6 7 PN-EN ISO 8895
Przewodność cieplna w temperaturze:

  • 600oC
  • 800oC
  • 1000oC
  • 1200oC
W/mK


0,47
0,51
0,53
0,56
PN-EN 993-15
Skurczliwość wtórna liniowa w temperaturze 1300 oC, max % -1 PN-EN 1094-6
Temperatura stosowania, max oC 1330

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.