Gatunki – KW1

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby kwasoodporne
Gatunek: KW1
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 2,10 2,15 PN-EN 993-1
Nasiąkliwość % 5,0 4,0 PN-EN 993-1
Wytrzymałość na ściskanie MPa 40 45 PN-EN 993-5
Kwasoodporność % 2,5 PN-EN 993-16

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.