Gatunki – CP

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: CP
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  1,9  1,95 PN-EN 993-1
Porowatość otwarta %  25  22 PN-EN 993-1
Wytrzymałość na ściskanie MPa  18  22 PN-EN 993-5
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC  –  1300 PN-69/H-04178
 Ogniotrwałość zwykła sP  –  167 PN-EN-993-12

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.