Gatunki – BTS 170/3

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: niskocementowy beton korundowo-spinelowy
Gatunek: BTS 170/3
Parametry Jednostka BTS 170/3 Normy/Procedury
Temperatura pracy oC 1700
Wytrzymałość na ściskanie:

  • Po wysuszeniu w temp. 110oC
MPa 60 PN-ISO 10059-1
Gęstość pozorna po wysuszeniu w temp. 110o g/cm3 3,0 PN-EN 993-1
Analiza chemiczna:

    Al2O3
    Fe2O3
    CaO
    MgO

%

 

92
0,1
1,5
4,5

 

PN- ISO 12677

Zawartość wody zarobowej % 5,0 – 5,5
Uziarnienie mm 0-3 PN-ISO 2591-1

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.