Gatunki – BS

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: BS
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 1,95 2,0 PN-EN 993-1
Porowatość otwarta % 25 22 PN-EN 993-1
Wytrzymałość na ściskanie MPa 18 22 PN-EN 993-5
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC 1320 PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła sP 171 PN-EN 993-12

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

31

3,1

32

3,0

PN- EN ISO 12677

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.