Gatunki – BN 170/IP

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: niskocementowy beton korundowy
Gatunek: BBN 170/IP
Parametry Jednostka BN 170/IP Normy/Procedury
Temperatura pracy oC 1700
Wytrzymałość na ściskanie:

  • Po wysuszeniu w temp. 110oC
  • Po wypaleniu w temp. 1500oC
MPa 70
120
PN-ISO 10059-1
Gęstość pozorna po wysuszeniu w temp. 110o g/cm3 3,1 PN-EN 993-1
Analiza chemiczna:

    Al2O3
    Fe2O3
    CaO

%

 

97
0,4
1,8

 

PN- ISO 12677

Zawartość wody zarobowej % 5,0 – 6,0
Uziarnienie mm 0-5 PN-ISO 2591-1

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.