Gatunki – AW

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: AW
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  2,05  2,1 PN-EN 993-1
Porowatość otwarta %  22  20 PN-EN 993-1
Wytrzymałość na ściskanie MPa  30  35 PN-EN 993-5
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC  1380 PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła sP  –  173 PN-EN 993-12

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

 

35

3,0

 

36

2,9

PN-EN ISO 12677

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.