Gatunki – AT60

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby andaluzytowe
Gatunek: AT60
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  2,35  2,4 PN-EN 993-1
Porowatość otwarta %  18  17 PN-EN 993-1
Wytrzymałość na ściskanie MPa 45 50 PN-EN 993-5
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC  1620 PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła sP 177 PN-EN 993-12

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

 

59

1,8

 

60

1,7

PN-EN ISO 12677

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.