Gatunki – AS

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: AS
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  1,95  2,0 PN-EN 993-1
Porowatość otwarta  %  25 22  PN-EN 993-1
Wytrzymałość na ściskanie  MPa  20 25  PN-EN993-5
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6  oC  – 1370  PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła  sP  – 173  PN-EN 993-12

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

 %

33

3,1

34

3,0

PN- EN ISO 12677

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.