Gatunki – AS

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: AS
Parametry Jednostka AS
Gęstość pozorna, min g/cm3  2,0
Porowatość otwarta, max %  22
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa 20
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 , min oC  1370
Ogniotrwałość zwykła, min sP 171 / 173

Analiza chemiczna:

Al2O3, min

Fe2O3, max

%

 

34

3,0

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.