Gatunki – AL62

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby wysokoglinowe
Gatunek: AL62
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  2,30  2,35 PN-EN 993-1
Porowatość otwarta %  20 19 PN-EN 993-1
Wytrzymałość na ściskanie MPa  30  35 PN-EN 993-5
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC  –  1550 PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła sP 177 PN-EN 993-12

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

 

60

1,9

 

61

1,8

PN-EN ISO 12677

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.