Gatunki – AL62

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby wysokoglinowe
Gatunek: AL62
Parametry Jednostka Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  2,35 PN-EN 993-1:1998
Porowatość otwarta % 19 PN-EN 993-1:1998
Wytrzymałość na ściskanie MPa  45 PN-EN 993-5:2001
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC  1550 PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła sP 177 PN-EN 993-12:2000

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

 

60

1,9

XRF

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.