Gatunki – AL44

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: AL44
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 2,10 2,15 PN-EN 993-1
Porowatość otwarta % 20 19 PN-EN 993-1
Wytrzymałość na ściskanie MPa 30  35 PN-EN 993-5
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC  1460 PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła sP 175 PN-EN 993-12

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

40

2,6

41

2,5

PN-EN ISO 12677

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.