Gatunki – Al44-2

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: AL44-2
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 2,15 2,2 PN-EN993-1
Porowatość otwarta % 20 19 PN-EN993-1
Wytrzymałość na ściskanie MPa 35 40 PN-EN993-5
Ogniotrwałość zwykła sP 175 PN-EN-993-12

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

43

2,3

44

2,1

PN-EN ISO 12677

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.