Gatunki – A40S

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe o podwyższonej odporności na ścieranie
Gatunek: A40S
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  2,05  2,1 PN-EN 993-1
Porowatość otwarta %  19 18 PN-EN 993-1
Wytrzymałość na ściskanie MPa  30  35 PN-EN 993-5
Ogniotrwałość zwykła sP  –  171 PN-EN 993-12
Odporność na ścieranie g/cm3 0,17 PBC 12-1 wyd. 6       z dnia 18.01.2010

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

 

37

2,4

 

38

2,3

PN-EN ISO 12677

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.