Gatunki – A30T

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: A30T
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  2,0  2,05 PN-EN 993-1
Porowatość otwarta %  20 19 PN-EN 993-1
Wytrzymałość na ściskanie MPa  30 35 PN-EN 993-5
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC  1370 PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła sP  – 173 PN-EN 993-12

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

 

29

2,6

 

30

2,5

PN-EN ISO 12677

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.