Gatunki – A30S

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe o podwyższonej odporności na ścieranie
Gatunek: A30S
Parametry Jednostka Gwarantowane Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 1,95 2,0 PN-EN 993-1
Porowatość otwarta % 20 19  PN-EN 993-1
Wytrzymałość na ściskanie MPa 30  35 PN-EN 993-5
Ogniotrwałość zwykła sP  169  PN-EN 993-12
Odporność na ścieranie g/cm3 0,2  PBC 12-1 wyd. 6 z dnia 18.01.2010

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

 

30

2,6

 

32

2,5

PN-EN ISO 12677

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.