Gatunki – A

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: A
Parametry Jednostka Gwarantowana Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  1,90  1,95 PN-EN 993-1
Porowatość otwarta %  28 25 PN-EN 993-1
Wytrzymałość na ściskanie MPa  12  15 PN-EN 993-5
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC  – 1350 PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła sP 173  PN-EN 993-12

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

33

3,1

34

3,0

PN- EN ISO 12677 

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.