Gatunki – L10T

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby izolacyjne
Gatunek: L10T
Parametry Jednostka Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 1,1 PN-EN 1094-4:1998
Wytrzymałość na ściskanie MPa 5 PN-EN ISO 8895:2007
Przewodność cieplna w temperaturze:

  • 600oC
  • 800oC
  • 1000oC
  • 1200oC
W/mK 0,43
0,46
0,49
0,52
PN-EN 993-15:2006
Skurczliwość wtórna liniowa w temperaturze 1300 oC, max % -1 PN-EN 1094-6:2001
Temperatura stosowania, max oC 1300

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.