Gatunki – KW1

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby kwasoodporne
Gatunek: KW1
Parametry Jednostka Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 2,15 PN-79/H-04185
Nasiąkliwość % 4,0 PN-79/H-04185
Wytrzymałość na ściskanie MPa 45 PN-EN 993-5:2001
Kwasoodporność % 2,5 PN-EN 993-16:1999

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.