Gatunki – BS

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: BS
Parametry Jednostka Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 1,95 PN-EN 993-1:1998
Porowatość otwarta % 20 PN-EN 993-1:1998
Wytrzymałość na ściskanie MPa 25 PN-EN 993-5:2001
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC 1320 PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła sP 171 PN-EN 993-12:2000

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

32

3,0

XRF

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.