Gatunki – BN 150

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: beton niskocementowy
Gatunek: BN 150
Parametry Jednostka BN 150
BN 150/WO
BN 150/WS
Temperatura pracy, max oC 1500
Ogniotrwałość zwykła, min sP 177
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • Po wysuszeniu w 110 oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 40
60
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3  2,65
Zawartość Al2O3 , min % 79
Zawartość wody zarobowej % 5,5-6,5

WO – z udziałem włókien organicznych
WS – z udziałem włókien stalowych

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.