Gatunki – AW

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: AW
Parametry Jednostka Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  2,0 PN-EN 993-1:1998
Porowatość otwarta %  18 PN-EN 993-1:1998
Wytrzymałość na ściskanie MPa  35 PN-EN 993-5:2001
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC  1380 PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła sP  173 PN-EN 993-12:2000

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

 

36

3,0

XRF

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.