Gatunki – AS

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: AS
Parametry Jednostka Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  2,0 PN-EN 993-1:1998
Porowatość otwarta  % 20  PN-EN 993-1:1998
Wytrzymałość na ściskanie  MPa 30  PN-EN993-5;2001
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6  oC 1370  PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła  sP 173  PN-EN 993-12:2000

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

 %

34

3,0

 XRF

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.