Gatunki – AT55

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby andaluzytowe
Gatunek: AT55
Parametry Jednostka Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  2,35 PN-EN 993-1:1998
Porowatość otwarta % 16 PN-EN 993-1:1998
Wytrzymałość na ściskanie MPa  50 PN-EN 993-5:2001
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC  1600 PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła sP 177 PN-EN 993-12:2000

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

 

55

1,8

XRF

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.