Gatunki – AL44

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: AL44
Parametry Jednostka Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 2,10 PN-EN 993-1:1998
Porowatość otwarta % 18 PN-EN 993-1:1998
Wytrzymałość na ściskanie MPa  35 PN-EN 993-5:2001
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC  1460 PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła sP 175 PN-EN 993-12:2000

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

41

2,5

XRF

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.