Gatunki – Al44-2

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: AL44-2
Parametry Jednostka Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3 2,10 PN-EN993-1;1998
Porowatość otwarta % 18 PN-EN993-1;1998
Wytrzymałość na ściskanie MPa 45 PN-EN993-5;2001
Ogniotrwałość zwykła sP 175 PN-EN-993-12;2000

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

44

2,1

XRF

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.