Gatunki – A40S

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe o podwyższonej odporności na ścieranie
Gatunek: A40S
Parametry Jednostka Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  2,05 PN-EN 993-1:1998
Porowatość otwarta % 17 PN-EN 993-1:1998
Wytrzymałość na ściskanie MPa  40 PN-EN 993-5:2001
Ogniotrwałość zwykła sP  171 PN-EN 993-12:2000
Odporność na ścieranie g/cm3 0,17 PBC 12-1 wyd. 6       z dnia 18.01.2010

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

 

38

2,3

XRF

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.