Gatunki – A30T

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: A30T
Parametry Jednostka Typowe Normy/Procedury
Gęstość pozorna g/cm3  2,05 PN-EN 993-1:1998
Porowatość otwarta % 17 PN-EN 993-1:1998
Wytrzymałość na ściskanie MPa 40 PN-EN 993-5:2001
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 oC  1370 PN-69/H-04178
Ogniotrwałość zwykła sP 173 PN-EN 993-12:2000

Analiza chemiczna:

Al2O3

Fe2O3

%

 

30

2,5

XRF

KDTW produktu zawiera wartości typowe, średnie i nie stanowią warunków odbioru. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego.